Вид: Жилищна сграда
Архитект: арх.В. Младенова
Адрес: УПИ XI-234, кв. 157 по плана на гр. Пазарджик

 

 

 

4400 - гр. Пазарджик
ул. Пловдивска №3, ет. 3

тел.: +359 /34/ 44 05 44
тел.: +359 /34/ 44 53 43
тел. факс: +359 /34/ 44 63 78
моб. тел.: +359 /884/ 32 53 30
Начало на сайта Карта на сайта За контакти