Корекция на р. Марица в района на с. Мененкьово, обл. Пазарджик
Изграждане на защитни диги с габиони

 
 
 

=============================================

 

Вид: Цех за мебели
Архитект: арх. Младенова
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Димчо Дебелянов" № 50

=============================================

 

Вид: Жилищна сграда
Архитект: арх. В. Младенова
Адрес: УПИ XIV-5090, кв. 480 по плана на гр. Пазарджик, ул."Тодор Мумджиев" № 6-8

=============================================

 

Вид: Жилищна сграда
Архитект: арх. В. Младенова
Адрес: УПИ XVI-1051, кв. 157 по плана на гр. Пазарджик

=============================================

 

Вид: Жилищна сграда за отдих
Архитект: В. Младенова
Адрес: гр. Велинград, УПИ VII - 3703, кв. 149, обл. Пазарджик

===============================================

 

Вид: Жилищна сграда
Проектант: инж. В. Младенова
Адрес: УПИ XIV-5090, кв. 480 по плана на гр. Пазарджик, ул."Тодор Мумджиев" № 6-8

=============================================

 

Вид: Жилищна сграда
Проектант: инж. П. Павлов
Адрес: УПИ XII-606, кв. 42, с. Бяга, общ. Брацигово

==============================================

 

Вид: Жилищна сграда
Архитект: В. Младенова
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Вр. Братия, УПИ XVI - 468 в кв. 35 

===============================================

 

Вид: Жилищна сграда
Архитект: арх. А. Бързаков
Адрес: УПИ Iа-7146, кв. 12 по плана на с. Дебращица, общ. Пазарджик

 

 

4400 - гр. Пазарджик
ул. Пловдивска №3, ет. 3

тел.: +359 /34/ 44 05 44
тел.: +359 /34/ 44 53 43
тел. факс: +359 /34/ 44 63 78
моб. тел.: +359 /884/ 32 53 30
Начало на сайта Карта на сайта За контакти