Водно стопанство ООД е предприятие, специализирало дейността си в областите строителство, инженерингова дейност, техническа помощ, транспорт и други услуги. Фирмата е изпълнител на жилищни сгради и промишлени сгради, изграждане на напоителни и водоснабдителни обекти, корекция на реки, изграждане на защитни диги, съоръжения и инфраструктурни обекти, като имаме опит и с работа в чужбина.

Качеството на своята дейност защитава със своите обекти, построени и предадени на територията на област Пазарджик. Дейността на фирмата е обезпечена от непрекъснато развиващи се материални активи:


Производствена база за стоманобетонови изделия
/за да видите снимково изображение на съответното изделие, кликнете върху изделието/

1 Тухли бетонни 40/13/20
2 Тухли бетонни 40/25/20
3 Бетонови тръби ф 200
4 Бетонови тръби ф 300
5 Армирани бет. тръби ф 800
6 Армирани бет. тръби ф 1000
7 Армирани бет. тръби ф 1200
8 Неармирани бет. тръби ф 800
9 Неармирани бет. тръби ф 1000
10 Неармирани бет. тръби ф 1200
11 Тротоарни плочи „Слънце”
12 Тротоарни плочи „Болярка”
13 Тротоарни плочи - други
14 Бордюри 50/25/15
15 Бордюри 50/35/18
16 Плочи 0.4/4 м
17 Плочи 1/4 м
18 Плочи 2/4 м
19 Елементи за канавки 200/150 см
20 Стоманобетонов гараж 6/3 м
21 Гаражна врата
22 Коминни тела – единични
23 Коминни тела – двойни
24 Италиански улеи
25 Облицовъчни плочи


Автопарк
- автокран;
- товарни автомобили;
- леки автомобили;
- багери;
- булдозер;
- бетоновози;
- бетонпомпа;
- скеле, кофраж.


Бетоновият център предлага изготвянето на бетон с марките:
- В10; В12.5; В15; К2; В15 К2 БП; В20 К2; В20 К3 БП; В25 К2; В25 К3; В30 К2;
- циментови разтвори - 1:3.3; 1:2.5; 1:2;
- бетонови настилки (шлайфан бетон).


Арматурен двор
Цех за монтаж и заготовка на метални конструкции

 

===================================================================
Водно стопанство ООД е регистрирано в Камарата на строителите в България - II категория строежи.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

4400 - гр. Пазарджик
ул. Пловдивска №3, ет. 3

тел.: +359 /34/ 44 05 44
тел.: +359 /34/ 44 53 43
тел. факс: +359 /34/ 44 63 78
моб. тел.: +359 /884/ 32 53 30
Начало на сайта Карта на сайта За контакти